Juss og jusstudier

Juss dreier seg om lover og retten i landet, og hvordan lover og regler tolkes. Det handler også, i et større perspektiv, om hvordan man kan opprettholde og videreutvikle rettsstaten og samfunnet som den bygger på. Som de fleste forstår, er det vanskelig å ha et samfunn som fungerer på en god måte dersom det ikke finnes lover og regler. Derfor er det viktig at den som driver med juss er et samfunnsengasjert menneske, enten man skal jobbe som dommer, adfcea1fa646620c9ed779d1180188e03e (1)vokat, eller jurist i en bedrift eller offentlig forvaltning.

Som juss-student lærer man å tolke og bruke lover, regler, og dommer som rettskilder, slik at man på en god måte kan komme frem til de resultatene som er riktige og best både for samfunnet og enkeltindividet. Man lærer å ta for seg helt konkrete rettsproblemer og saker, og lærer seg å argumentere og gjøre rede for en sak på en overbevisende, men samtidig etterrettelig, måte.

For å bli jurist må man ta det som tidligere ble kalt jusstudiet, men som i dag kalles master i rettsvitenskap. Det går også an å ta kortere studier, som årsstudium eller bachelor i rettsvitenskap, men da kan du ikke kalle deg jurist. Selv med master kan du ikke automatisk kalle deg advokat, det blir du først etter å ha jobbet noen tid som advokatfullmektig og prosedert egne saker. Med andre ord krever det å bli advokat en kombinasjon av studier og praksis, som må vare i minst to år. Mange jobber imidlertid med juss uten å være advokater.

På master i rettsvitenskap lærer man mye om lov og rett i Norge, og man får også lære en del om internasjonale rettsspørsmål. Særlig må man bli godt kjent med EU- og EØS-rett, som stadig oftere har direkte innvirkning på norske rettsforhold. I tillegg til konkret kunnskap vil du også lære deg de metodene som brukes til å ta tak i problemstillinger innenfor jussen.