Offentlig planlegging og plan- og bygningsloven

Bruken av eiendom og arealer i Norge er nøye regulert av myndighetene. Her spiller kommunene …

Rettskilder i norsk rett

Rettskildene er de ulike forhold som bidrar til å opplyse hvordan en bestemt lov eller …

Overlegg innen strafferetten

Overlegg betegner innenfor strafferetten en bestemt type forsett. Hvis man handler med overlegg, altså begår …

Lov om taushetsplikt

Taushetsplikt er en bestemmelse som de fleste offentlig ansatte er godt kjent med. Den er …

Romerretten – det historiske utgangspunktet for europeisk rett

Romerretten er ett av de mest kjente og betydelige rettssystemene i verdenshistorien, med stor påvirkningskraft …

Legalitetsprinsippet og borgernes rettigheter

For at myndighetene skal ha rett til å innskrenke dine rettigheter på noen som helst …

Hva er rettssikkerhet?

Et av de mest karakteristiske trekk ved en rettsstat er at den enkelte borger har …

Juss og jusstudier

Juss dreier seg om lover og retten i landet, og hvordan lover og regler tolkes. …